Plener Rzeźbiarski – Niemczyn 2021 w ramach projektu „Dawne Tradycje Wiecznie Młode” współpraca z Białorusią, miasta Mosty i Czarnej Białostockiej

Zakończenie Pleneru rzeźbiarskiego w ramach projektu

pn. “Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa
kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”