«

»

I MIĘDZYNARODOWY PLENER ” W KRĘGU TRADYCJI – CERAMIKA SIWA I KOWALSTWO TRADYCYJNE „

I Międzynarodowy Plener

„W kręgu tradycji – ceramika siwa i kowalstwo tradycyjne”

Czarna Wieś Kościelna jest ostatnim czynnym wiejskim ośrodkiem ceramiki siwej w Polsce. Tradycje garncarskie sięgają tu końca XVIII w. i wiążą się z przybyciem z Knyszyna garncarza Antoniego Piechowskiego, który – wykorzystując miejscowe złoża znakomitej gliny – toczył garnki i wyrabiał ceramiczne dachówki. W XIX wieku w rozwinął się tu duży ośrodek ludowego przemysłu domowego produkcji ceramicznej dachówki. Masowo też wytwarzana była ceramika biskwitowa, szkliwiona i ceramika siwiona wypalana w piecach bez dostępu tlenu. Dziś tradycje garncarskie kontynuują kolejne pokolenia rodu Piechowskich: Bolesław, Mirosław, Zbigniew, Jan, Adam i Paweł oraz Jan Kudrewicz, Stanisław Mosiej i Wojciech Maculewicz.

Obok form współczesnych wytwarzane są, ręcznie toczenie na kołach garncarskich, charakterystyczne, o wielowiekowym rodowodzie naczynia dzbankowate i bezuszne  tzw.„ładyszki” oraz flaszowate, pękate „buńki” a także gary, misy, dwojaki, ceramiczne zabawki.

W plenerowych spotkaniach w pracowniach garncarskich w Czarnej Wsi uczestniczyli garncarze kultywujący tradycje ceramiki siwej z Litwy i Białorusi oraz garncarze z Polski, wykonujący garnki biskwitowe i pokrywane szkliwem wg. lokalnych swoich tradycji. Każdy z nich w trakcie pleneru wykonał zestaw tradycyjnych form naczyń. Specjaliści od ceramiki czarnej ozdobili swoje naczynia charakterystycznymi dla tej technologii zdobieniami. Plener był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, integracji środowisk garncarskich kultywujących tradycje ceramiki siwej w Polsce, na Litwie i Białorusi oraz promocji tej szlachetnej, wielowiekowej dziedziny rękodzieła.