«

»

KONKURS IM.HENRYKA ROGOZIŃSKIEGO ” TAKI PEJZAŻ 2013 ” II EDYCJA

TAKI PEJZAZ 2013

                         TAKI PEJZAŻ                                                                                   oprac.graf : A.Lewicka

 

Regulamin konkursu :

Regulamin_konkurs_2013

Karta zgłoszenia do pobrania :

Karta_zgloszenia

W dniu 10 stycznia 2014 r.  Jury dokonało przeglądu 68 prac nadesłanych na konkurs i postanowiło:

I miejsce przyznać Wojciechowi Sobolewskiemu (godło „ucho”)

 za zestaw 2 zdjęć pt. „Noc” i „Zima”

– II miejsce przyznać Bogdanowi Białczakowi (godło „kurpik”)

 za zdjęcie pt. „W magicznym lesie”

– III miejsce przyznać Annie Jakubowskiej (godło „pasja”)

za zdjęcie pt. „Śnieżne drzewa 3”

 

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 30 prac następujących

autorów :

Wojciech Sobolewski – Warszawa

Bogdan Białczak –Nowa wieś

Anna Jakubowska – Gdańsk

Magdalena Chudzik – Rzeszów

Wiktor Stasiak – Częstochowa

Agnieszka Tomiczek – Bielsko-Biała

Rafał Reddig – Kordowa

Dagmara Bielska – Kopisk

Artur Jastrzębski – Tychy

Tomasz Grześ – Białystok

Adam Kupryjaniuk – Białystok

Kazimierz Jankowski – Białystok

Ewa Tymosiuk – Białystok

Adam Jakubowski – Białystok

Kamila Choroszewska – Białystok

Marek Sliwa – Białystok

Tomasz Okoniewski – Korczyna

Marlena Ostrowska – Czarna Białostocka

Anna Klinkosz – Koszalin

 

 

Jury podkreśla wysoki poziom prac nadesłanych na konkurs. Większość z nich była zainspirowana twórczością Henryka Rogozińskiego. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace. Wystawa oraz wręczenie

               nagród odbędzie się 22 lutego 2014 o godz. 17.00 w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

 

 

                  KILKA SŁÓW O HENRYKU ROGOZIŃSKIM

 

ROGOZ 1ROGOZ 4

 

 

Urodził się   2 lipca 1934 roku w Grabowcu koło Bielska Podlaskiego, a od lat mieszkał i tworzył w Białymstoku gdzie zmarł po długiej chorobie 3 czerwca 2004 r. Ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie, zaliczył także 4 lata na SGGW w Warszawie.
Posiadał uprawnienia instruktora fotografii kat. rSr1;, oraz tytuł: rZasłużony dla twórczości polskiejr1; r11; za twórczość w technice gumy. Był członkiem założycielem, rzeczywistym i honorowym oraz członkiem Kapituły Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików /Okręg Świętokrzyski/.

 

ROGOZ  2
Z fotografią zetknął się już w szkole podstawowej w Bielsku Podlaskim, a będąc w liceum ogólnokształcącym wykonał swój pierwszy skrzynkowy, jednosoczewkowy aparat. Odbitki wykonywał wówczas w kopioramce metodą stykową. Później wraz kolegą urządził pracownię na strychu piekarni gdzie r11; jak wspominał r11; było zawsze ciepło. Gdy podjął studia w Warszawie ma SGGW na wydziale melioracji, po ukończeniu kursu uzyskał członkostwo w Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym, a po przerwaniu studiów na melioracji i zmianie na kierunek poligraficzny r11; został członkiem Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.
Henryk Rogoziński r11; jak sam często przyznawał r11; nieustannie eksperymentował. Fotografię traktował jak hobby i z benedyktyńską cierpliwością szukał akich metod i środków, które jak najlepiej mogłyby oddać jego twórczy zamysł. Swą pierwszą wystawę przygotowywał aż przez 10 lat, a roboczo nazwał ją r1; wszystkie chwyty dozwoloner1;. Pokazał ją po raz pierwszy w Białymstoku w 1973 roku r11; były to portrety i pejzaże. Serią tych prac uzyskał później członkostwo w ZPAF.

ROGOZ 3

W okresie następnych 30 lat zaprezentował przeszło 50 wystaw autorskich r11; w kraju i za granicą. Lubił uczyć fotografii i miał w tej dziedzinie wielu utalentowanych wychowanków. Wspominał z uśmiechem, że prowadzi rmłodzieżr1; od lat 7-miu do 70-ciu, bo przy uprawianiu hobby wiek nie gra roli. Do jego pracowni przy ul. Mickiewicza w Białymstoku przychodzili uczniowie ze szkół podstawowych i spotykali się ze starszymi kolegami w wieku swoich dziadków. Wcześniej opiekował się jeszcze dwoma zespołami fotograficznymi działającymi przy Białostockiej Sp-ni Mieszkaniowej i Wojewódzkim Domu Kultury / obecnie Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury/ r11; gdzie w latach 1966-1977 pracował jako instruktor fotografii.

indeks

Był niezwykle pracowity: oprócz własnej pracy artystycznej i zawodowej jako poligraf, organizował rozmaite kursy, plenery, warsztaty, seminaria i konsultacje. Brał aktywny udział w licznych plenerach krajowych i wystawach. Był także współorganizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Filmów Publicystycznych w Białymstoku, a przez trzy kadencje sprawował funkcję prezesa lub wiceprezesa Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego.
Osoby, które miały sposobność zetknięcia się z Henrykiem Rogozińskim wspominają jego wielką kulturę osobistą, dobroć, skromność i szacunek jaki przejawiał dla drugiego człowieka. Kochał ludzi i sztukę.

strona artysty : henrykrogozinski.prv.pl