POCZTÓWKA Z CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Prezentujemy serię pocztówek z Czarnej Białostockiej, powstały na uczczenie 50 – lecia Nadania Praw Miejskich ,   7 – 8 lipca 2012r.

zdjęcia: A.Kudlewski, G.Herbuś, Cz.Wysocki.

oprac.graficzne. – A.Lewicka

 

 

poczt 5 poczt9 poczt 8 poczt 7 poczt 6 poczt 5 poczt9