I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MODELI KARTONOWYCH

Zapraszamy!

 

Link do rejestracji:

karty startowe

Formularz rejestracji modeli

regulamin I Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych – regulamin do pobrania

 

I Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych

Czarna Białostocka, 14-15. 11. 2015r.

I. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej.

II. Cele i zadania konkursu;
-promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposób spędzania wolnego czasu,
-wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy,
-promocja miasta i gminy Czarna Białostocka.


III. Termin i miejsce konkursu.
Konkurs, połączony z wystawą modelarską odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2015 roku w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej, ul. Kościelna 8.

Program konkursu:
14.11.2015 w godzinach 8.00-15.00: przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie oraz zwiedzanie wystawy, od godziny 15.00 ocena modeli konkursowych;
15.11.2015 w godzinach 9.00-15.00: zwiedzanie wystawy, stoiska modelarskie, ok. 15.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wydawanie modeli po zakończeniu konkursu.

IV. Warunki uczestnictwa w imprezie.
1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie

2.Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa uczestnika;

b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej dkczarna.com dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,

c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (juniora) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej dkczarna.com dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,

d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na stronie internetowej dkczarna.com w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,

e) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.ztslublin.plw celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu).

3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-d nie jest ograniczona czasowo.

4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika (małoletniego uczestnika) nie  będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.

5. Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line na stronie internetowej Domu Kultury www.dkczarna.com – za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Każdy model to oddzielne zgłoszenie. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 14 listopada 2015r., przed rozpoczęciem oceny modeli.

6. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej do 10 listopada 2015. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.

7. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.

8. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp.

9. Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.

10. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:

Młodzik (M)-do 13 lat włącznie- liczy się rok urodzenia
Junior (J ) —14-18 lat
Senior (S) -powyżej 18 lat
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.Klasyfikacja modeli.

Klasa STANDARD-modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego.

Klasa OPEN- modele sklejone z wycinanki, modele z Internetu, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia – szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.

Klasy modeli STANDARD -młodzik, junior, senior
– statki i okręty

– okręty podwodne,
– żaglowce
– samoloty wielopłatowe

– samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
– samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
– samoloty odrzutowe
– śmigłowce

– szybowce
– pojazdy kołowe

– pojazdy szynowe,

– pojazdy gąsienicowe
– artyleria

– budowle

– figurki i zwierzęta
– rakiety i statki kosmiczne

Klasa modeli OPEN —bez podziału na grupy wiekowe
– statki i okręty

– okręty podwodne
– żaglowce
– pojazdy kołowe
– pojazdy szynowe
– pojazdy gąsienicowe

– artyleria
– samoloty śmigłowe + śmigłowce
– samoloty odrzutowe
– dioramy, makiety

V. Zasady oceny i nagrody.

1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.

2. Najlepsze modele w danej klasie nagrodzone zostaną Wyróżnieniami oraz nagrodami rzeczowymi.

3. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.

Kontakt

Łukasz Ołdakowski

lukasold@gmail.com

tel. 609 506 710

www.dkczarna.com

 

 

PLAKAT MODELARSKI KONKURSoprac.graf. Ewa Markowska