«

»

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu
we współpracy z:
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, Liceum Plastycznym w Supraślu, Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, Klubem Fotografii “Pryzmat”- Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, Dom Kultury w Łapach.

Czas trwanie konkursu: 19.02.2013 – 30.09.2013.
Konkurs ma charakter międzynarodowy, otwarty, adresowany jest do młodzieży szkolnej, studentów i pasjonatów fotografii.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Tematyka konkursu dotyczy miejsc, osób i przedmiotów związanych z historią Powstania Styczniowego na terenach Białostockiego Obszaru Metropolitarnego, Województwa Podlaskiego oraz obszaru dawnych Kresów       Rzeczypospolitej znajdujących się na terenie dzisiejszej Litwy i Białorusi.

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.ckirsuprasl.com/pracownie_edukacyjne/suprasl/suprasl-wydarzenia/19.02-30.09.2013powstanie-styczniowe-w-obiektywie.html