«

»

XIX – Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich i Obrzędowych. Tradycyjne formy kolędowania i tradycyjne formy teatru wiejskiego .

Photos by Andrzej Kudlewski © All Rights Reserved