«

»

Turniej Otwarcia Sezonu – Grand Prix Województwa Podlaskiego

fot. A.Kudlewski