«

»

WDK – CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA

Wiejski Dom Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej

ul.Wesoła 26

16 – 020 Czarna Białostocka

tel. (85) 710 90 63

F1000036

 

 

zaproszenie

 

Biesiada w Zaścianku Czarna Wieś Kościelna

8 lutego Anno Domini 2014 do Zaścianka Czarna Wieś Kościelna zjechało wiele znamienitych gości. Tak przywitał ich dyrektor od trup śpiewaczych, malarskich i wszelkiej innej sztuki jegomość Grzegorz Bogdanowicz herbu gminnego „Czarnogór Zielony”.
„Witajcie Waszmościowie, Jejmoście i Jegomoście na IV biesiadzie w Zaścianku Czarna Wieś Kościelna. Jesteśmy radzi, że przybyliście do nas. Będziemy wespół wspominać dawne czasy pradziadów naszych i tradycyjnie biesiadować do białego rana. Witamy uniżenie.
Kłaniamy się w pas staroście generalnemu powiatu białostockiego herbu „Łosiarogi” acanowi Wiesławowi Pusz wraz z jego białogłową.
Witamy uniżenie starostę grodowego powiatu białostockiego herbu „Łosiarogi” aśćkę Jolantę Den.
Kłaniamy się w pas naszym gminnym włodarzom acanowi Tadeuszowi Matejko wraz z jego białogłową i aśćce Agnieszce Tarkawian herbu „Czarnobór Zielony”.
Witamy w naszych progach wielkiego łowczego Nadleśnictwa Czarna Białostocka jegomościa Andrzeja Stobińskiego herbu gminnego „Czarnobór Zielony”.
Witamy uniżenie rajców miejskich jejmoście i waszmościów wszyscy herbu gminnego „Czarnobór zielony”. Witamy przewielebnego proboszcza księdza Stanisława Łukaszewicza, dobrze że jest z nami to od razu udzieli nam rozgrzeszenia z grzechu obżarstwa i pijaństwa”.

Po powitaniu wszyscy goście złożyli przyrzeczenie, że będą – bawić beztrosko bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, stanowisko i stopień powagi, ponuraków, jako element nastrojowo obcy, zaliczyć do nieobecnych na balu, nie obgadywać sąsiadów i nie wygłaszać zgryźliwych uwag o gospodarzach, nie wybrzydzać na pokazywane komedyje, uczestniczyć w tańcach, śpiewach i dziękować gospodarzom biesiady, że nas tak dobrze przyjęli. Jako że projekt „Biesiada zaściankowa” zakłada też cel edukacyjny, to trochę się waszmościów i białogłowy wyedukowało co do nazw urzędów w dawnej Polsce.
„W Polsce występowały trzy typy urzędów starosty: starosta generalny – w dużych dzielnicach, starosta grodowy – zwierzchnik załogi na zamku i gubernator wydzielonego okręgu, oraz starosta niegrodowy – dzierżawca dóbr królewskich. Jego znaczenie zmniejszyło się po przejęciu części jego funkcji administracyjnych przez sejmiki na początku XVII w. W 1611 urząd starosty zaliczono do urzędów ziemskich.
W XIV w. zaczęły powstawać rady miejskie złożone z wybieralnych rajców. Początkowo radą miejską kierował wójt, wkrótce jednak doszło do wyemancypowania się jej spod jego władzy. Przewodniczącymi rady zostawali wybieralni rajcy nazywani burmistrzami. W XV w. praktycznie wszystkie polskie miasta miały rady miejskie.
W dużych latyfundiach magnackich i w królewszczyznach powstawały urzędy oficjalistów dworskich obsadzane przez przedstawicieli zubożałej szlachty administratorzy, ekonomowie, włodarze. Sprawami puszczy zajmowali się urzędujący w zamkach tzw. prokuratorzy.
Administracja leśna składała się wówczas z: łowczego (zwierzchnika całej służby), trzech wójtów leśnych (3 dystrykty), starszych urzędników leśnych, borowych (objazdowych) – częściowo wywodzących się z bartników i borowych oraz parobków leśnych. W 1601 roku zwierzchnika całej administracji leśnej nazywano nadłowczym. W XVII wieku miejsce trzech wójtów leśnych zajęli dwaj nadleśniczowie.”

W tym miejscu rozpoczęła się część artystyczna. Jako, że to biesiada szlachecka to i komedyje będą o nich. Jako pierwszy wystąpił Teatrzyk Form Różnych „Zryw”, potem kabaret „Sami Swoi” i Zespół Folklorystyczny „Koplanianki” z Koplan gmina Juchnowiec. Po występach wodzirej biesiady zaprosił wszystkich do poloneza. Bo tak dawniej rozpoczynano bale. Tradycji stało się zadość. I ja tam byłam …
Projekt „Biesiada zaściankowa” został zrealizowany z funduszy wspierania zadań publicznych Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

 

BIESIADA W ZAŚCIANKU – FOTORELACJA – FOT.A,KUDLEWSKI