Kontakty

Podobny obraz

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

ul. Kościelna 8

woj. podlaskie

 

stacjonarny:  (85) 710 16 67  – Dom Kultury

komórkowy:   (+48) 606 915 212  – Dyrektor Domu Kultury

 

Inspektor Ochrony Danych: 

Magdalena Gryszko

tel. (85) 710 16 67

 

dkczarnabial@gmail.com 

www.dkczarna.com

 

Pozostałe informacje :

NIP: 966 05 91466

REGON: P- 000905294

KONTO: PKO BP 89 1020 1332 0000 1102 0037 4322

 

GODZINY PRACY :

poniedziałek : 11.00 – 19.00

wtorek : 11.00 – 19.00

środa : 11.00 – 19.00

czwartek :   11.00 – 19.00

piątek :  11.00 – 19.00

sobota : czas pracy ruchomy

niedziela :  czas pracy ruchomy

 

————————————————————————————————————

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

Informacja Administratora RODO DK >>> KLIKNIJ I POBIERZ

————————————————————————————————————