Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie

Gmina Czarna Białostocka jest obszarem wyjątkowo bogatym pod względem zachowanego dziedzictwa kulturowego. Jest to prawdziwa ostoja artystów ludowych, reprezentujących ginące zawody. Globalizacja i napór masowej produkcji powodują jednak, że istnieje realne niebezpieczeństwo zaniku starych, rękodzielniczych technik i umiejętności.

Postanowiliśmy podjąć próbę zachowania i propagowania ginących zawodów w regionie. Stworzyliśmy zatem ofertę, która pozwoli Państwu zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem, twórcami oraz ich pracowniami. Zapraszamy do spotkania z niezwykłymi ludźmi, wytworami ich wyobraźni i pracy rąk.

W Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, w nowo wyremontowanym, przedwojennym budynku szkoły, każdy sam będzie mógł spróbować swych sił podczas różnorakich warsztatów rękodzieła dając upust wyobraźni, talentom oraz spontaniczności.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć, skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak też i do osób dorosłych, prowadzonych przez lokalnych twórców ludowych oraz wykwalifikowanych instruktorów rękodzieła. Aktywna forma zajęć, umożliwi rozwój pasji oraz posiadanych już umiejętności.

Centrum Rękodzieła Ludowego to również doskonałe miejsce na różnego rodzaju plenery.

Posiadamy 15 miejsc noclegowych w 3-osobowych pokojach, przy liczniejszych grupach istnieje możliwość dostawienia dodatkowych łóżek (do 25 osób). Budynek jest dostosowany do pobytu osób niepełnosprawnych.

“Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania
dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka”

WSPÓŁPRACA

„Dawne tradycje wiecznie młode – współpraca polsko-białoruska w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty i gminy Czarna Białostocka”

KLIKNIJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Kliknij

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej realizuje projekt pn. “Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta Mosty oraz gminy Czarna Białostocka” 

„Old traditions always young- Polish – Belarusian cooperation to preserve the
cultural heritage of the city of Mosty and the municipality of Czarna Bialostocka”
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy grantowej nr
PLBU.01.01.00-20-0825/19-00 z dnia 17.04.2019 r. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie:
Partner wiodący: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej
Partner 1: Regionalne Centrum Rzemiosł w Mostach
Partner 2 : Sektor Kultury Okręgowego Komitetu Wykonawczego w Mostach

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu: 59 992,50 euro Dofinansowanie: 52 997,37 euro

Okres realizacji projektu:
12 miesięcy
Główny cel programu: Nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń i umiejętności między twórcami Polski i Białorusi poprzez udział w organizowanych imprezach plenerowych po obu stronach granicy. Przywrócenie starych technologii i rozwoju nowych,bardziej zaawansowanych trendów w działalności rzemieślniczej. Zaangażowaniemłodego pokolenia w ożywienie i rozwój tradycyjnej kultury Polski i Białorusi. Nawiązywanie kontaktów między rzemieślnikami w celu ożywienia i wzmocnienia dziedzictwa kulturowego obu regionów.


Główne działania w projekcie:

  • Zorganizowanie i przeprowadzenie pleneru garncarskiego oraz dwóch plenerów rzeźbiarskich w gminie Czarna Białostocka oraz mieście Mosty na Białorusi
  • Organizacja Festiwalu Rzemiosł Ludowych w Mostach (Białoruś)
  • Organizacja Dnia Otwartego dla społeczności lokalnej, związanego z tradycjami rękodzielniczymi regionu ( Niemczyn, gmina Czarna Białostocka)
  • Przeprowadzenie konkursu dla dzieci dot. tradycji rękodzielniczych (gmina Czarna Białostocka)
  •  Budowa wiaty i zakup pieca do wypału ceramiki (Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, gmina Czarna Białostocka)

Film promocyjny o twórcach ludowych - Szlak Rękodzieła Ludowego Czarna Białostocka

FOTORELACJA: Dzień Otwarty w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie 3 maja 2022

FOTORELACJA: Plener rzeźbiarski 6-12 września 2021, Plener garnacarski 23-26 września 2021, Plener rzeźbiarski 27.04 -3.05.2022
oraz wyniki konkursu plastycznego " My i nasi sąsiedzi - tradycje rękodzielnicze terenów przygranicznych polsko-białoruskich"

Plan działań w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie na 2022 rok

Kolejne terminy warsztatów będą planowane sukcesywnie w terminie późniejszym.

Wydarzenia