Teatrzyk Form Różnych “Zryw”

Teatrzyk występuje od 2008 roku. Nazwa ,,Zryw” wywodzi się ze zrywu ,,artystów – amatorów” którzy tworzą teatrzyk. Instruktorem TFR ,,Zryw” jest pani Janina Halicka. Teatrzyk działa przy Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej. ,,Zryw” od początku swojej działalności występuję na wielu uroczystościach i festynach organizowanych przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej lub WDK w Czarnej Wsi Kościelnej oraz przeglądach i konkursach w naszym regionie.

TFR,,Zryw” ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Jednak największym sukcesem jakim może się pochwalić jest II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów ,, Teraz My” w Warszawie w 2013 roku. Wielkim wyróżnieniem było również zdobycie II miejsca w 2019 roku w Węgrowie w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”.

Próby TFR „Zryw”

Instruktror: Janina Halicka

Wtorek – godz. 17:00-18:00