Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Czarnowiaczki”

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Czarnowiaczki”

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Czarnowiaczki” powstał w marcu 2017 roku. Głównym celem działalności Zespołu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci poprzez kontakt z tańcem i śpiewem ludowym oraz kultywowanie polskich tradycji tanecznych. „Czarnowiaczki” aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy i powiatu, prezentując repertuar skomponowany z artystycznie opracowanych dziecięcych tańców i zabawy regionalnych, popularyzując w ten sposób ludowe tradycje regionu. Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorski program, którego podstawą są polskie tańce ludowe i narodowe oraz technika tańca klasycznego.

Program zajęć obejmuje:

→ naukę kroków tańców regionalnych i narodowych oraz układów choreograficznych opartych na tańcach polskich

→ zapoznanie uczestników zajęć z różnorodnością form tanecznych, kształcenie w zakresie techniki tańca ludowego oraz podstaw tańca klasycznego

→ naukę piosenek, wyliczanek i przyśpiewek ludowych

→ polskie dziecięce zabawy muzyczne

→ umuzykalnienie, ćwiczenia rytmiczne oraz grę na prostych instrumentach

→ przygotowanie najlepszych tancerzy do udziału w Turniejach Tańców Polskich w formie towarzyskiej

 

Na zajęciach zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i rozwijanie ich twórczego potencjału. Zespół to nie tylko taniec, śpiewanie piosenek i zabawy muzyczne, to przede wszystkim twórcze spędzanie wolnego czasu, nawiązywanie nowych przyjaźni i rozwijanie talentów.

 

Prowadząca:

Maja Birycka – instruktorka tańca, absolwentka Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego z dziedziny

tańca ludowego I i II stopnia oraz studiów podyplomowych na kierunku „Choreografia w specjalności

taniec ludowy”. Wieloletnia tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” działającego przy

Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku. Od wielu lat prowadząca zajęcia z tańca ludowego w

podlaskich domach kultury i białostockich przedszkolach.

KADRA

Instruktor tańca – Maja Birycka

Przygotowanie wokalne, akompaniament – Wiesław Nowosielski

Sprawy organizacyjne – Jolanta Kozłowska

PRÓBY ZESPOŁU odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w WDK w Czarnej Wsi Kościelnej, ul. Wesoła 26

Grupa I – taneczno-rytmiczna (5-6 lat)  |16:30 – 17:15

Grupa II – taneczna (od 7 lat)  | 17:15 – 18:15