Czarnowiacy

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY CZARNOWIACY

Zespół Czarnowiacy, wywodzi się z chóru kościelnego, który po kilku latach przekształcił się w zespół pieśni i tańca. W pierwszych latach swego istnienia, zespół liczył ok. 100 osób. Ponad 60 osób liczył chór, którym ówcześnie kierował pan Tadeusz Sitko ,natomiast ok. 30 osób stanowiła grupa taneczna. Wieloletnim choreografem zespołu był pan Wiesław Dąbrowski. W 1998 roku zespół zyskał nowego kierownika muzycznego pana Józefa Zyśka, który jest etnografem oraz muzykiem z wykształcenia, był  przez wiele lat pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku . Jest z zespołem do dziś.

Dorobek artystyczny zespołu jest wyjątkowo bogaty, zespół koncertował za granicą: Białoruś, Litwa, Rosja, brał udział w wielu wyjątkowych koncertach i  uroczystościach. Wymieniając kilka  najważniejszych : powitanie  Ojca Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ,wspólnie z wieloma zespołami zaśpiewano pieśń pt. ,,Piosenka na powitanie Ojca Świętego”, Koncert Noworoczny w Filharmonii Białostockiej. Udział w nagraniach filmu „U Pana Boga w ogródku”  w reżyserii Jacka Bromskiego. Sceny z udziałem zespołu nagrywane były w kościele w Sokółce. Czarnowiacy zostali również zaproszeni przez Trio Akordeonowe Akord do nagrania wspólnej płyty z muzyką ludową Podlasia zatytułowanej ,,Moje Podlasie”. Czarnowiacy występowali również na Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, było to szczególne wydarzenie w historii zespołu, gdyż Czarnowiacy zdobyli  dwa wyróżnienia i dwa pierwsze miejsca w różnych kategoriach. Zespól regularnie bierze udział w Przeglądach Kolędniczych w naszym województwie, od lat będąc w szeregach laureatów. Czarnowiacy uczestniczą również w Międzynarodowym Wiosennym Kolędowaniu ,,Konopielka”, w Spotkaniach z Pieśnią Wielkopostną oraz Maryją, a także w Spotkaniach z Pieśnią Adwentową.  Zespół jest kilkakrotnie nagradzany w przeglądach ,,Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego” , ,,Przeglądzie Kapel i Zespołów Folklorystycznych”, które odbywają się w różnych miejscowościach w województwie. Zespół regularnie występował na Międzynarodowym Festiwalu ,,Kresowa Przyśpiewka Frywolna ”w Czarnej Białostockiej, na Dożynkach Gminnych oraz Wojewódzkich.

W chwili obecnej zespół liczy 16 osób i nadal aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym na terenie gminy i powiatu, niezmiennie prezentując repertuar ludowy i religijny Podlasia.

Instruktor: Józef Zyśk

Próby Zespołu:

Czwartek – godz. 17:00-18:00

Galeria